проф. д-р Ирина Колева

0
проф. д-р Ирина Колева
kolevaira@gmail.com
 

Проф. д-р Ирина Колева е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ от 1991 г. до сега.

Утвърден специалист и изследовател в системата на предучилищното, училищното и висшето образование. Била е учител, директор на образователна институция, методист, педагог, заместник- директор на ДИУУ – СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител на катедра и съветник в МОН по въпросите на интеркултурното образование.

Автор е на 198 публикации в сферата на образователното взаимодействие: монографии, учебници, учебни помагала, учебни книжки за деца, програми, програмна система, държавни образователни изисквания, образователни предписания, студии, статии и др. Адресати в нейните изследвания са деца, ученици, родители, учители и директори на образователни институции. Освен в България е публикувала монографии, студии и статии в Италия, Испания, Великобритания, Франция, Русия, Дания, Беларус, Турция, Казахстан.

Води майсторски клас в университета „Ал Фараби“ – Алмати. Координатор и консултант на национални и транснационални научни и научно-образователни проекти в областта на интеркултурния диалог и интерперсоналната интелигентност.

Проф. д-р Ирина Колева е номинирана за създаване на научна школа в  етнопсихологопедагогиката.