проф. д-р Кирил Банков

0
проф. д-р Кирил Банков
 

Кирил Банков е професор във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“. Утвърден специалист в областта на организацията на обучението и подготовката на учители по математика.

Освен тази област професионалните му интереси включват: широкомащабни педагогически изследвания, измерване и оценяване в образованието, извънкласна работа по математика, математически състезания и др. По тези въпроси работи и като национален или международен консултант.

Координирал е редица проекти в България, както и на международно ниво, свързани с обучението по математика. Заслужава да се отбележат проектите TIMSS (национален координатор за България, а после член на международния експертен съвет), TEDS-M и FIRSTMATH (и в двата е международен координатор по математика).

Има над 110 публикации в наши и чуждестранни списания. Автор е или съавтор на около 25 книги.

Председателства Европейската матура през 2014 г. Лектор е на обучителни семинари у нас и в чужбина.