Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Курс с учители по музика в детските градини

Уважаеми директори на детски градини и учители по музика в детската градина,

От 9 до 11 ноември 2018 г. Национален форум „Орфеева дарба“ съвместно с Департамента за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира отново

Курс с учители по музика в детските градини

Тема на курса: „Музикално-педагогическо майсторство и кариера“

Форма: Музикално-педагогическа работилница

Ръководител на курса: проф. дпн Галина Стоянова

Място на провеждане:

09.11.2018 г. – ДГ № 9 „Зорница“ (София, жк „Младост-2“)

10–11.11.2018 г. – ДИУУ (София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 224).

Брой часове: 24

Брой креди: 1,5

Такса участие: 90 лв. + 12 лв. за удостоверение

Заплащане на таксата:

по сметка на НФ „Орфеева дарба“, Общинска банка АД

BIC SOMBBGSF
IBAN BG84SOMB91301012877501

В деня на регистрацията може да се плати и в брой.

Издава се фактура с касов бон. Необходимо е участниците да предоставят следните данни: МОЛ, ДГ №, АДРЕС, БУЛСТАТ. Фактура се издава при регистрацията на участниците на 09.11.2018 г. Не се издава проформа фактура!

Заявки и копие от платената такса се приемат на e-mail: orfeeva.darba@abv.bg

Моля, посочете следната информация:

Трите имена ……………………………………..

Роден/а на ……… в гр./с. ………………….

Длъжност …………………………………………

Завършил/а …………………………….. гр. ……………

Образователно-квалификационна степен (бакалавър, магистър) ………………..

Специалност ……………………………………..

Диплома серия/№/рег. № ………………….. год. на издаване ……………………

Телефон и е-mail ……………………………………………………………………………….

 

За контакт с организаторите:
0887 13 71 19 – проф. дпн Галина Стоянова
0887 41 55 81 – Снежинка Спасова

С уважение:
проф. дпн Галина Стоянова,
Почетен председател на НФ „Орфеева дарба“

 

ПРОГРАМА НА КУРСА

9 ноември, петък, ДГ № 9 „Зорница“

Регистрация – 10 часа, начало – 11 часа

Нови постижения на колегите в професионалното израстване

Майчини песни – българска народна музика

Д-р Славка Марчевска: Нов репертоар от известни творци – Св. Лобошки, Х. Агасян

10 ноември, събота, ДИУУ

Начало – 9 часа

История на тракийската цивилизация в Европа

Проф. Диана Гергова: Делото на Никола Гигов и неговите изследвания за Орфей

Представяне на книгата „Тайната на Орфей“ от издателство „Хелиопол“

Емил и Светлана Струнджеви: Нов репертоар и тайните на вокалната работа

11 ноември, неделя, ДИУУ

Начало – 9 часа

Проф. дпн Галина Стоянова: Музикално-педагогическо майсторство и кариера

Ирена Букурещлиева: Нов репертоар в програмата на издателство „Просвета“