Департамент за информация и усъвършенстване на учители | Наредба № 12 от 01.092016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x