Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Документи за кандидатстване за ПКС ще се приемат след 1 юни 2018 г.
Заявлението за кандидатстване ще може да попълните след 25 май 2018 г.
Преди да подавате заявление, прочетете внимателно Условията за кандидатстване!