Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Изпратете заялението и проверете пощата си. Възможно е съобщението да е попаднало в папка „СПАМ“. Ако допуснете грешка, не попълвайте друго заявление! Ако има някакъв проблем, обадете се на тел. 02 8080 721. Преди да подавате заявление, прочетете внимателно Условията за кандидатстване!

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявявам желанието си да бъда допуснат(а) до процедура за придобиване на