Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Електронните регистрации за 3 ПКС са временно ограничени по технически причини. Моля, изтеглете заявление от тук.