Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Моля, изтеглете заявление за кандидатстване за 3 ПКС от тук.

Моля, изтеглете декларация за наложено (незаличено) дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда или Закона за държавния служител от тук.