Моля, изтеглете заявление за кандидатстване за 3 ПКС от тук.

Моля, изтеглете декларация за наложено (незаличено) дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда или Закона за държавния служител от тук.