Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Съгласно Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти заяления за кандидатстване за ПКС се подават от 1 юни до 30 юли.

Преди да подадете заявление прочетете внимателно Условията за кандидатстване и Общи правила за присъждане на ПКС!