Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Присъдена V ПКС по чл. 58 от Наредба №12 на МОН – 2018 г.