Департамент за информация и усъвършенстване на учители | Категории Предстоящи курсове – януари 2018
Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x