ДОБРЕ ДОШЛИ в електронното списание на Департамента за информация и усъвършенстване на учители!

i-Продължаващо образование е виртуална среда, която обединява общността на учени педагози, университетски преподаватели, училищни ръководители, образователни експерти и педагогически специалисти, докторанти и студенти; банка за информация и достъпна територия за публикации на специалисти от образователната сфера.Списанието е ориентирано главно към теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното образователно пространство, нови проекции в образованието и актуални въпроси на квалификацията и професионалното развитие на учителите.Изданието е организирано в годишни броеве (томове). В рубриката Образователна политика се представят национални и международни политики, дискутират се актуални образователни теми. Рубриката Методически аспекти е с фокус върху съвременните педагогически и педагого-психологически изследователски търсения. Педагогическа практика предоставя трибуна за споделяне на експериментален училищен опит и добри педагогически практики.В списанието ще намерите още анотации на нови книги в образованието, публикации, свързани с научни изследвания и образователни проекти.


Партньори

АЗБУКИАнубисБулвест 2000