Важно! Уважаеми автори, поради технически проблем нямаме достъп до материалите, изпратени в периода 15 юли – 15 септември 2019 г. през контактната форма на изданието и на електронен адрес: gkamenova@diuu.uni-sofia.bg
Моля, изпратете ни ги отново на посочения адрес с копие и на ел. адрес: kamgabi@abv.bg
Екипът на списанието Ви поднася извинения за причинените неудобства.

ДОБРЕ ДОШЛИ в електронното списание на Департамента за информация и усъвършенстване на учители!

i-Продължаващо образование е виртуална среда, която обединява общността на учени педагози, университетски преподаватели, училищни ръководители, образователни експерти и педагогически специалисти, докторанти и студенти; банка за информация и достъпна територия за публикации на специалисти от образователната сфера.

Списанието е ориентирано главно към теоретико-методологични и приложни изследвания на съвременното образователно пространство, нови проекции в образованието и актуални въпроси на квалификацията и професионалното развитие на учителите.

Изданието е организирано в годишни броеве (томове). В рубриката Образователна политика се представят национални и международни политики, дискутират се актуални образователни теми. Рубриката Методически аспекти е с фокус върху съвременните педагогически и педагого-психологически изследователски търсения. Педагогическа практика предоставя трибуна за споделяне на експериментален училищен опит и добри педагогически практики.

В списанието ще намерите още анотации на нови книги в образованието, публикации, свързани с научни изследвания и образователни проекти.


Партньори

Аз БукиПросветаАнубисБулвест 2000