Електронното списание Продължаващо образование е основано през 2005 година. Ключовата идея е създаване на образователно пространство за продължаващо образование vita energy reduslim opinioni на учителите. Във фокуса на списанието са предучилищното образование, основното и средното образование, квалификацията на учителите и тяхното продължаващо образование.

Вече 10 години списанието е място, където учителите споделят своя педагогически опит, обменят иновативни идеи, публикуват резултати от своята експериментална работа в училище, разказват за проектите, по които работят, дискутират.

През годините автори на списанието са утвърдени имена от образователната и научната теория и практика – преподаватели от vita energy reduslim opinioni висшите училища, експерти от Министерството на образованието и науката, представители на неправителствени организации.

Постоянни рубрики на списанието са: Образователна политика, Методически аспектиПедагогическа практика, Образователни проекти, Рецензии и отзивиНови книги.