проф. дфн Димитър Веселинов

0
проф. дфн Димитър Веселинов
dvdimitrov@diuu.uni-sofia.bg
 

Проф. дфн Димитър Веселинов е преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски” от 1992 г. Завършил е френска филология и българска филология в същия университет. Научен секретар на Специализирания научен съвет по педагогика към Висшата атестационна комисия (ВАК) на Министерския съвет на Република България (2007-2011), ръководител на Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет (2011-2019), генерален секретар и заместник председател на „Асоциацията на преподавателите по френски език в България“ (1992-1998), член на Управителното бюро на Международното дружество за изследване на историята на обучението по френски език (1993-2015), председател на Управителния съвет на Франкофонския регионален център за Централна и източна Европа (2011-2014). От 2020 г. е директор е на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ). Основните му интереси са в областта на лингводидактологията, емпрунтологията, историята на образованието в България и учебната лексикография. Главен редактор е на периодичните издания „Годишник на Софийския университет” и „Чуждоезиково обучение”. Автор е на шесттомен „Речник на френските думи на български език“ (2015-2017), академичен „Френско-български речник“ (2002, 2008, 2016), „Учебен френско-български тематичен речник“ (1995), „Летописна книга на Факултета по класически и нови филологии“ ”(Том 1, 2008; Том 2, 2011), както и на монографиите „Българските студенти на Фердинанд дьо Сосюр” (2008), „Френската лексика в романа „Тютюн” (2009), „История на обучението по френски език в България“ (2003), „Възрожденският урок по френски език: лингводидактическа реконструкция“ (2005), „Portfolio des langues à l’usage des apprenants bulgares“ (2001) и др. Кавалер на Ордена на академичните палми на Френската република (2003) за постиженията си в изследването на историята на обучението по френски език.

Latest Posts