Изпитът за ІV ПКС– писмен  ще се проведе на 7 и 8 октомври 2023 г. от 9.00 часа в ДИУУ

Защитите за  І ПКС ще се проведат от 23.10.2023 г. до 31.10.2023 г., като допълнително специалностите да бъдат разпределени по дати.

 

                СПЕЦИАЛНОСТИ ПЕТА ПКС ВТОРА ПКС
ДАТА ЗАЛА ДАТА ЗАЛА
Български език и литература 06.10. 13.10.
Чужди езици 06.10. 13.10.
Философия 17.10 20.10
История 17.10 20.10
Изобразително изкуство 29.09. 06.10.
Музика 29.09. 06.10.
Физическо възпитание 29.09. 06.10.
Математика 29.09. 13.10.
Информатика и информац. технологии 29.09. 13.10.
Химия 03.10. 10.10.
Биология 03.10. 10.10.
География 03.10. 10.10.
Физика 03.10. 10.10.
Предучилищна педагогика 03.10. 10.10.
Начална училищна педагогика 26.09. 03.10
Професионално образование и обучение. Технологии и предпремачество 11.10.  13.10.  
Психология, педагогика и педагогически съветници. Специална педагогика 06.10. 13.10.
Управление на образованието 17.10. 20.10.

 

                СПЕЦИАЛНОСТИ ЧЕТВЪРТА ПКС
ДАТА ЗАЛА
Български език и литература 7.10. 206
Чужди езици 7.10. 209
Философия 7.10. 103
История 7.10. 103
Изобразително изкуство 8.10. 324
Музика 8.10. 324
Физическо възпитание 7.10. 324
Математика 8.10. 206
Информатика и информационни технологии 8.10. 103
Химия 8.10. 220
Биология 8.10. 209
География 7.10. 220
Физика 7.10. 220
Предучилищна педагогика 8.10. 203, 218
Начална училищна педагогика 7.10. 203, 218
Професионално образование и обучение. Технологии и предпремачество 8.10. 222
Психология, педагогика и педагогически съветници. Специална педагогика 7.10. 222
Управление на образованието 7.10. 222

Изпитът за ІV ПКС– писмен  ще се проведе на 7 и 8 октомври 2023 г. от 9.00 часа в ДИУУ

Защитите за  І ПКС ще се проведат от 23.10.2023 г. до 31.10.2023 г., като допълнително специалностите да бъдат разпределени по дати.