Преподаватели

 

проф. дфн Димитър Веселинов Директор dvesselinov@diuu.bg 02 8080 733
доц. д-р Мариета Савчева Ръководител катедра, Методика на обучението по изобразително изкуство msavcheva@diuu.uni-sofia.bg 02 8080 726
проф. дпн Росица Пенкова Методика на обучението по БЕЛ rpenkova@diuu.uni-sofia.bg 02 8080 733
доц. д-р Ивайло Прокопов Методика на обучението по ФВС ivprokopov@uni-sofia.bg 02 8080 735
доц. д-р Захари Захариев Методика на обучението по философските дисциплини zzahariev@diuu.uni-sofia.bg 02 8080 731
доц. д-р Катя Гетова Предучилищна педагогика, педагогика на ранното детство, детска психология kdimova@diuu.uni-sofia.bg 02 8080 715
доц. д-р Мирена Легурска Гражданско образование mlegurska@diuu.uni-sofia.bg 02 8080 726
гл. ас. д-р Петър Петров Педагогика, Управление на образованието pveselinov@diuu.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Даринка Игнатова Методика на обучението по ФВС dignatova@diuu.uni-sofia.bg 02 8080 735
гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева Методика на обучението по английски език mivanova@diuu.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Весела Мирчева Начална училищна педагогика vstefanova@diuu.uni-sofia.bg 02 8080 764
доц. д-р Даниела Миткова Методика на обучението по химия danielamitkova@mail.bg 02 8080 714
доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева Методика на обучението по география dpetkova@diuu.uni-sofia.bg 02 8080 723
доц. дпн Славка Ненова Методика на обучението по икономика snenova@diuu.uni-sofia.bg
доц. д-р инж. Катя Стоянова Методика на обучението по архитектура, строителство и геодезия kstoianova@diuu.uni-sofia.bg 02 8080 718
доц. д-р Нели Димитрова Методика на обучението по физика ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg 02 8080 757
ас. инж. Здравка Костадинова Методика на обучението по транспорт и енергетика, Методика на обучението по БДП zkostadinova@diuu.uni-sofia.bg 02 8080 755