Ръководство

Директор

проф. дфн ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ

Телефон: 02 8080 733

email: dvdimitrov@uni-sofia.bg

Кабинет:  105


 

Катедра „Хуманитарно образование“

Ръководител:  доц. д-р МАРИЕТА САВЧЕВА

email: msavcheva@diuu.uni-sofia.bg

Телефон: 02 8080 726

Кабинет:  207


 

Катедра „Природоматематическо и професионално образование“

Ръководител:  доц. д-р ДАНИЕЛА МИТКОВА

email: ddimova@diuu.uni-sofia.bg

Телефон: 02 8080 714

Кабинет:  216