Администрация

Николай Брандийски
Управител на общежитие на ДИУУ
02 8080 749

Елка Николова
Главен инспектор учебна дейност
enikolova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 725

Ирина Ангелова
Инспектор учебна дейност
iangelova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 720

Светла Григорова
Инспектор учебна дейност
sgrigorova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 725

Милена Такова
Инспектор учебна дейност
mtakova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 720

Нина Кожушкова
Административен секретар
nkojushkova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 733

Габриела Каменова
Отговорен редактор е-списание
kamgabi@abv.bg
02 8080 748

Мариян Борисов
Библиотекар
biblioteka@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 721

Ирена Нешева
Общежитие на ДИУУ
ibocheva@diuu.uni-sofia.bg

Владко Владов
Управител сграда
vladov@diuu.uni-sofia.bg