Администрация

Николай Брандийски
Управител на общежитие на ДИУУ
02 8080 749

Елка Николова
Главен инспектор учебна дейност
enikolova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 725

Румяна Йотова
Инспектор учебна дейност
diuu_r@abv.bg
02 8080 720

Милена Такова
Инспектор учебна дейност
mtakova@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 720

Ирина Ангелова
Административен секретар
iangelova@diuu.uni-sofia.bg
diuu_r@abv.bg
02 8080 733

Мариян Борисов
Библиотекар
biblioteka@diuu.uni-sofia.bg
02 8080 721

Ирена Нешева
Общежитие на ДИУУ
ibocheva@diuu.uni-sofia.bg

Владко Владов
Управител сграда
vladov@diuu.uni-sofia.bg