Администрация

 

Ирина Ангелова

Административен секретар

iangelova@diuu.uni-sofia.bg

02 8080 733


 

Румяна Йотова

Главен инспектор учебна дейност

diuu_r@abv.bg

rjotova@uni-sofia.bg 

02 8080 725


 

Милена Такова

Инспектор учебна дейност

mtakova@diuu.uni-sofia.bg

02 8080 709


 

Кипка Грънчарова

Специалист административна дейност

kgrancharova@diuu.uni-sofia.bg 

02 8080 722Мариян Борисов

Библиотекар

biblioteka@diuu.uni-sofia.bg

02 8080 720Цветана Тричкова

Инспектор учебна дейност

ctrichkova@uni-sofia.bg

02 8080 735Николай Брандийски

Управител на общежитие на ДИУУ

nikbrand@abv.bg

02 8080 749Ирена Нешева

Касиер на общежитие

ibocheva@diuu.uni-sofia.bg

0887 200 873