Уважаеми колеги и приятели на ДИУУ,

 За онези от Вас, които са подали в срок документи за 5 и 4 ПКС и имат статус „Одобрен“ на кандидатурата, но поради някаква причина не са успели да се явят на изпит, обявяваме последни дати:
– За 5 ПКС /дистанционно/ – 4 ноември 2021 г. от 14:00 ч. За участие в изпита, моля
последвайте следния линк, парола (при необходимост) 918289
– За 4 ПКС /присъствено/ – 6 ноември 2021 г. от 10:00 ч. в сградата на ДИУУ – София, бул.
„Цар Борис III“ № 224.
Изпитната сесия за присъждане на професионалноквалификационни степени е от 15.09.2021 г. до 15.11.2021 г.
Информираме Ви, че предвид обявената извънредна епидемична обстановка в страната /до 30.11.2021 г./ устният изпит за 5 ПКС и защитите за 2 ПКС ще се проведат онлайн.
Напомняме Ви, че графикът за изпитите в ДИУУ е публикуван на електронната платформа.
Пожелаваме Ви успешна изпитна сесия!
 
Благодарим Ви, че избрахте да продължите своята професионална квалификация в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” – в Департамента за информация и усъвършенстване на учители. За получаване на свидетелства за ПКС, обадете се на тел. 02 8080 709 и 098 871 4645.

За участие в ИЗПИТНАТА СЕСИЯ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА 2021 г., моля да кандидатствате в периода от 1.06.2021 г. до 31.07.2021 г., като се регистрирате в електронната платформа на ДИУУ https://reg.diuu.bg и прикачите необходимите документи.

В подготвителни курсове за ЧЕТВЪРТА ПКС и ПЕТА ПКС все още може да се включите през юни и юли 2021 г., във връзка с което ще получите 1 квалификационен кредит. Заявления се подават на адрес: diuu_r@abv.bg

През 2021 г. Ви предлагаме отново обучителни курсове за ПКС, както и по тематични програми по Ваш избор. Може да се включите и в едногодишни професионално-педагогически специализации.

Заявленията за обучителните курсове и за едногодишните специализации е необходимо да адресирате до Директора на ДИУУ и да ги изпратите по електронен път на ел. адрес: diuu_r@abv.bg, който се администрира от Румяна Йотова. Приемаме индивидуални и колективни заявки. В заявлението педагогическият специалист посочва: длъжност, специалност, телефон и ел. адрес. Когато педагогическият специалист (директор, учител, отговорник на група) прави колективна заявка, е необходимо да посочи имената на всички участници, длъжността и специалността им и възможности за контакт.

Внимание! За подготвителни курсове за ПЪРВА ПКС и ВТОРА ПКС заявления се подават за новата учебна година 2021 – 2022 г.

За включване в едногодишна професионално-педагогическа специализация, която е условие за придобиване на ТРЕТА ПКС, може да се подават заявления три пъти през годината – февруари и март, май и юни, октомври и ноември на адрес: diuu_r@abv.bg. След получаване на свидетелство за завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация може да подадете документи за присъждане на ТРЕТА ПКС само онлайн на https://reg.diuu.bg

ДИУУ приема заявления за включване на учители по български език и литература и по чужд език в едногодишна специализация на тема „Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното училище“. Специализацията е във връзка с придобиване на ТРЕТА ПКС.
За контакт и заявки:
⋅ Ирина Ангелова: iangelova@diuu.uni-sofia.bg