Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви информираме, че от месец юли 2019 г. Департаментът за информация и усъвършенстване на учители на СУ „Св. Климент Охридски“ приема заявления за включване на учители по български език и литература и по чужд език в едногодишна специализация на тема „Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното училище“. Специализацията е във връзка с придобиване на III ПКС.

За контакт и заявки:

Ирина Ангелова; iangelova@diuu.uni-sofia.bg
проф. дпн Росица Пенкова; r.penkova@abv.bg

Важно! За изпитна сесия 2019 документите се подават само електронно. Преди да пристъпите към кандидатстване, подгответе и сканирайте необходимите документи, които може да подадете тук. За 3 ПКС засега документи се подават само на хартиен носител. Заявление за кандидатстване може да изтеглите тук.