Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Обучения за IV и V ПКС в ДИУУ

Сесия 2019 г.

Дата Специалност Зала
11-12 май Български език и литература
Чужди езици
209
11-12 май Предучилищна педагогика 206
11-12 май Музика, Изобразително изкуство 203
11-12 май История, Философия 103
18-19 май Математика, Информатика и информационни технологии 209
18-19 май Физика, География, Биология, Химия 203
18-19 май Професионално образование 206
18-19 май Специална педагогика, Педагогика, Психология 324
18-19 май Начална училищна педагогика 218
18-19 май Физическо възпитание и спорт 103
15-16 юни Управление на образованието, Икономика 103
Цената на обучението е 60 лв. /с включено удостоверение за 1 кредит/.
За информация и записване: тел. 02 80 80 725 (Светла Григорова)