Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Важно! За изпитна сесия 2019 документите се подават само електронно. Преди да пристъпите към кандидатстване, подгответе и сканирайте необходимите документи, които може да подадете тук. За 3 ПКС засега документи се подават само на хартиен носител. Заявление за кандидатстване може да изтеглите тук.

Обучения за IV и V ПКС в ДИУУ, Сесия 2019 г.

Дата Специалност Зала
15-16 юни Управление на образованието, Икономика 103
Цената на обучението е 60 лв. (с включено удостоверение за 1 кредит). За информация и записване: тел. 02 80 80 725 (Светла Григорова)