Във връзка с въведеното извънредно положение в страната и в съответствие със заповед № РД-19-13/13.03.2020 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“

ИНФОРМИРАМЕ

Всички педагогически специалисти, които трябва да защитават дипломните работи през месеците март и април, да изпращат своите разработки за рецензиране на съответните електронни адреси, посочени в таблицата за всяка СДК.

Датите на дистанционните защити ще бъдат обявени в следващо съобщение на сайта на ДИУУ..

Предстоящи курсове и специализации февуари–март 2020 г.
За контакт и заявки: Ирина Ангелова iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720
Уважаеми колеги,

Свидетелствата за 1, 2, 4 и 5 ПКС са готови.
Документите се получават в учебен отдел на ДИУУ, стая 107, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа.
Ако желаете да получите свидетелството си с куриерска фирма Еконт, моля на имейл sgrigorova@diuu.uni-sofia.bg изпратете следната информация:
Три имена, за коя ПКС кандидатствате, вх. номер на документите, специалност, мобилен телефон, офис на Еконт, в който да получите свидетелството си.

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви информираме, че от месец юли 2019 г. Департаментът за информация и усъвършенстване на учители на СУ „Св. Климент Охридски“ приема заявления за включване на учители по български език и литература и по чужд език в едногодишна специализация на тема „Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното училище“. Специализацията е във връзка с придобиване на III ПКС.

За контакт и заявки:

Ирина Ангелова; iangelova@diuu.uni-sofia.bg
проф. дпн Росица Пенкова; r.penkova@abv.bg