Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Свидетелствата за придобита V, IV, II и I ПКС за 2017 г. са готови и може да бъдат получени в Учебен отдел на ДИУУ всеки работен ден от 9 до 12 и от 13:30 до 16 ч.

Свидетелствата за придобита V ПКС по чл. 58 от Наредба №12 (с грамоти и награди на ученици) за 2017 г. са готови и може да бъдат получени в Учебен отдел на ДИУУ.

Списъка с присъдена V ПКС по чл. 58 от Наредба №12 (с грамоти и награди на ученици) за 2017 г. може да видите тук.

Напомняме Ви, че при получаването трябва да представите документ за преведена такса от 30 лв. (за свидетелството) по банковата сметка на ДИУУ.

Моля НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО имейли с адреси и платежни документи! Когато свидетелствата са готови, това ще бъде съобщено на сайта.

Свидетелството не е задължително да бъде получено лично. За Ваше удобство има възможност да Ви го изпратим по куриерска фирма. За целта изпратете email на uchebenotdeldiuu@abv.bg, като посочите трите си имена, точен адрес и телефон за обратна връзка. Като прикрепен файл приложете сканиран (сниман) документа за платена такса от 30 лв.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ В ДИУУ