Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Свидетелствата за придобита ПКС за 2018 г. са готови и може да бъдат получени в Учебен отдел на ДИУУ.

Напомняме Ви, че при получаването трябва да представите документ за преведена такса от 30 лв. (за свидетелството) по банковата сметка на ДИУУ. Свидетелството не е задължително да бъде получено лично. За Ваше удобство има възможност да Ви го изпратим по куриерска фирма. За целта изпратете email на enikolova@diuu.uni-sofia.bg, като посочите трите си имена, придобита ПКС, специалност, адрес за получаване и телефон. Като прикрепен файл приложете сканиран (сниман) документа за платена такса от 30 лв.

Списъка с присъдена V ПКС по чл. 58 от Наредба №12 (с грамоти и награди на ученици) за 2018 г. може да видите тук.