УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ако поради някаква причина не сте се явили на изпит за придобиване на 5 ПКС и 4 ПКС (но сте подали документи и те са одобрени), може да го направите на следните допълнителни дати (за всички специалности):
Допълнителни дати за изпити за 5 ПКС

ВАЖНО! Обявената допълнителна дата за тази събота (7.11.2020 г.) за писмен изпит за придобиване на ІV ПКС в сградата на ДИУУ се отлага за 14.11.2020 г. от 10,00 ч.

Надяваме се на Вашето разбиране с оглед на пандемичната ситуация, в която работим. Очакваме само тези колеги, които имат подадени и одобрени документи, но по някаква причина не са успели да положат писмения изпит за придобиване на четвърта ПКС.

Скъпи учители, пожелаваме Ви успешна сесия 2020!
Важно: документи за присъждане на III ПКС се подават само онлайн на https://reg.diuu.bg/.
Всички педагогически специалисти, които трябва да защитават дипломните работи през месеците май, юни и юли 2020 г., да изпращат своите разработки за рецензиране на съответните електронни адреси, посочени в таблицата за всяка СДК.

Важно: датите на дистанционните защити ще бъдат своевременно обявявани на сайта на ДИУУ.

Важно: от месец юли 2020 г. ДИУУ приема заявления за включване на учители по български език и литература и по чужд език в едногодишна специализация на тема „Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното училище“. Специализацията е във връзка с придобиване на III ПКС.

За контакт и заявки:

Ирина Ангелова: iangelova@diuu.uni-sofia.bg
проф. дпн Росица Пенкова: r.penkova@abv.bg

ВАЖНО! Свидетелства и удостоверения: Информация за готови свидетелства за СДК и ПКС, както и удостоверения за начислен кредит от проведени обучителни курсове, може да получите от дежурния на пропуска в сградата на ДИУУ или на телефони
02 8080 709 и 098 871 4645 – Милена Такова.