Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Заявка за участие в VII есенен научно-образователен форум „Съвременни педагогически технологии в образованието“.
София, 10-11 ноември 2017 г. –> https://diuu.bg/vii-forum/
ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ В ДИУУ