Уважаеми колеги и приятели на ДИУУ,

Очакваме и през новата 2023 г. да продължите своята професионална квалификация в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” – в Департамента за информация и усъвършенстване на учители.
През 2023 г. Ви предлагаме отново подготвителни курсове за ПКС, както и тематични квалификационни програми по Ваш избор. Може да се включите и в едногодишни професионално-педагогически специализации.
Заявленията за обучителните курсове и за едногодишните специализации е необходимо да адресирате до Директора на ДИУУ и да ги изпратите по електронен път на ел. адрес: rjotova@uni-sofia.bg или diuu_r@abv.bg, които се администрират от Румяна Йотова. Приемаме индивидуални и колективни заявки. В заявлението педагогическият специалист посочва: длъжност, специалност, телефон и ел. адрес. Когато педагогическият специалист (директор, учител, отговорник на група) прави колективна заявка, е необходимо да посочи имената на всички участници, длъжността и специалността им и възможности за контакт.
Заявления за обучителни курсове за 1 (ПЪРВА) и 2 (ВТОРА) ПКС се приемат до 15.02.2023 г. на посочените имейл адреси.
За включване в едногодишна професионално-педагогическа специализация, която е условие за придобиване на ТРЕТА ПКС, може да се подават заявления три пъти през годината – февруари и март, май и юни, октомври и ноември на адрес: diuu_r@abv.bg. Само след получаване на свидетелство за завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация може да подадете документи за присъждане на ТРЕТА ПКС онлайн на https://reg.diuu.bg
ДИУУ приема заявления за включване на учители по български език и литература и по чужд език в едногодишна специализация на тема „Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното училище“. Специализацията е във връзка с придобиване на ТРЕТА ПКС.
За контакт и заявки:
⋅ Ирина Ангелова: iangelova@diuu.uni-sofia.bg