Уважаеми колеги и приятели на ДИУУ,

Благодарим Ви, че избрахте да продължите своята професионална квалификация в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” – в Департамента за информация и усъвършенстване на учители. Успешно приключи изпитната сесия 2020 и Вие вече получихте свидетелствата си за ПКС. Ако все още има някой, който не е получил свидетелството си, моля да се обади на тел. 02 8080 709 и 098 871 4645

През 2021 г. Ви предлагаме отново обучителни курсове за ПКС, както и по тематични програми по Ваш избор. Може да се включите и в едногодишни професионално-педагогически специализации.

Заявленията за обучителните курсове и за едногодишните специализации е необходимо да адресирате до Директора на ДИУУ и да ги изпратите по електронен път на ел. адрес: diuu_r@abv.bg, който се администрира от Румяна Йотова. Приемаме индивидуални и колективни заявки. В заявлението педагогическият специалист посочва: длъжност, специалност, телефон и ел. адрес. Когато педагогическият специалист (директор, учител, отговорник на група) прави колективна заявка, е необходимо да посочи имената на всички участници, длъжността и специалността им и възможности за контакт.

Внимание! За подготвителни курсове за ПЪРВА ПКС и ВТОРА ПКС заявления се подават най-късно до 25 февруари 2021 г.

За включване в едногодишна професионално-педагогическа специализация, която е условие за придобиване на ТРЕТА ПКС може да се подават заявления три пъти през годината – февруари и март, май и юни, октомври и ноември на адрес: diuu_r@abv.bg. След получаване на свидетелство за завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация може да подадете документи за присъждане на ТРЕТА ПКС само онлайн на https://reg.diuu.bg

За подготвителни курсове за ЧЕТВЪРТА ПКС и ПЕТА ПКС заявления се подават през месец април, май и юни 2021 г. на адрес: diuu_r@abv.bg

ДИУУ приема заявления за включване на учители по български език и литература и по чужд език в едногодишна специализация на тема „Взаимодействие между езиковите дисциплини в средното училище“. Специализацията е във връзка с придобиване на ТРЕТА ПКС.
За контакт и заявки:
  ⋅ Ирина Ангелова: iangelova@diuu.uni-sofia.bg
  ⋅ проф. дпн Росица Пенкова: r.penkova@abv.bg