Новини

Информация

Електронни адреси за изпращане на дипломни работи според номера на СДК 3 ПКС сесия 2024г.

  № на курс e-mail 8289 PKS_8289@mail.bg 8290 PKS_8290@mail.bg 8295 PKS_8295@mail.bg 8298 PKS_8298@mail.bg 8300 PKS_8300@mail.bg 8325 PKS_8325@mail.bg 8354 PKS_8354@mail.bg 8385 PKS_8385@mail.bg 8386 PKS_8386@mail.bg 8387 PKS_8387@mail.bg 8388 PKS_8388@mail.bg 8389 PKS_8389@mail.bg 8390 PKS_8390@mail.bg 8391 PKS_8391@mail.bg 8392

Информация

Електронни адреси за изпращане на разработки за 1 и 2 ПКС сесия 2023г.

Електронни адреси за изпращане на разработки според номера на подготвителния курс за 1 ПКС – сесия 2023г: № на курс e-mail 8291 pks1_8291@abv.bg 8293 pks1_8293@abv.bg 8297 pks1_8297@abv.bg 8299 pks1_8299_1@abv.bg 8301 pks1_8301@abv.bg 8303 pks1_8303@abv.bg 8312

Информация

XVI Конкурс за образователни продукти

Департамент за информация и усъвършенстване на учители Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява XVI Конкурс за образователни продукти

Информация

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ 2022-2023

В рамките на Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ за 2022 г. департаментите (ДИУУ, ДС и ДЕО) при СУ „Св. Кл. Охридски” обявяват конкурс за:   Кандидати: Брой места: Работно време: Срок:

Информация

Електронни адреси за изпращане на писмени разработки за I и II ПКС сесия 2022г.

Електронни адреси за изпращане на писмени разработки според номера на подготвителния курс за 1 ПКС – Сесия 2022: Курс № Ел. адрес за изпращане на писмените разработки 8204 pks8204@abv.bg 8205 pks8205@abv.bg 8206 pks8206@abv.bg 8207 pks8207@abv.bg

Информация

XII международен есенен научно-образователен форум „Съвременното образование и квалификацията на учителите – традиции и иновации“

София, 21 октомври 2022 година конференцията се провежда в сътрудничество със СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, МОН НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО „АЗБУКИ“, МОН Издателство „Просвета“ Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при