Свържете се с нас

Пощенски адрес

СУ „Св. Климент Охридски“
Департамент за информация и усъвършенстване на учители
1619 София, бул. Цар Борис ІІІ №224