Общежитие

Общежитието на ДИУУ се намира в основен ремонт за неопределен срок от време.