Новини

Информация

XII международен есенен научно-образователен форум „Съвременното образование и квалификацията на учителите – традиции и иновации“

София, 21 октомври 2022 година конференцията се провежда в сътрудничество със СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, МОН НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО „АЗБУКИ“, МОН Издателство „Просвета“ Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при

Информация

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЕСЕН 2022г

  Кандидатстването за 5 ПКС, 4 ПКС, 2 ПКС и 1 ПКС започва от 01.06.2022 г. и завършва на 31.07.2022 г.  Желаещите да участват в ИЗПИТНАТА СЕСИЯ през есента на 2022 г. за присъждане