Уважаеми колеги и приятели на ДИУУ,

Очакваме и през новата 2024 г. да продължите своята професионална квалификация в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” – в Департамента за информация и усъвършенстване на учители.
През 2024 г. Ви предлагаме отново подготвителни курсове за ПКС, както и тематични квалификационни програми по Ваш избор. Може да се включите и в едногодишни професионално-педагогически специализации.
Заявленията за обучителните курсове и за едногодишните специализации е необходимо да адресирате до Директора на ДИУУ и да ги изпратите по електронен път на ел. адрес: melindak@uni-sofia.bg. Приемаме индивидуални и колективни заявки. В заявлението педагогическият специалист посочва: длъжност, специалност, телефон и ел. адрес. Когато педагогическият специалист (директор, учител, отговорник на група) прави колективна заявка, е необходимо да посочи имената на всички участници, длъжността и специалността им и възможности за контакт.
За включване в едногодишна професионално-педагогическа специализация, която е условие за придобиване на ТРЕТА ПКС, може да се подават заявления три пъти през годината – февруари и март, май и юни, октомври и ноември на адрес: melindak@uni-sofia.bg . Само след получаване на свидетелство за завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация може да подадете документи за присъждане на ТРЕТА ПКС онлайн на https://reg.diuu.bg