По инициатива на ЮНЕСКО от 1994 г. Международният ден на учителя се чества на 5 октомври.Към настоящия момент тази дата се приема от над 100 държави. В България с решение на правителството датата е приета през 2006 г.

Идеята за това идва от състоялата се през 1966 г. в Париж Специална междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът „Препоръки, касаещи статуса на учителя”.

Честит празник, български учители!