Излезе от печат сборникът „Диалогът в образованието – съвременност и перспективи“ (Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2021, 344 с.). В него са включени доклади и научни съобщения от Десетия международен научно-образователен форум, организиран от Департамента за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във връзка с честването на Климентовите дни на Университета. Сборникът е предназначен за учени и специалисти в областта на теорията и практиката на образованието, учители и директори на училища и детски градини, както и за всички, които се интересуват от предизвикателствата пред българските и световните образователни процеси.