В периода 16 – 22.09.2023 г., Департаментът за информация и усъвършенстване на учители към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проведе информационни събития по проект Моето бъдещо европейско професионално развитие в спорта и образователните институции. Проектът е финансиран от Столична община по програма „Спорт за всички“.

Изпълнител на проекта: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Департамент по спорт

Начало: 1 юли 2023 г.

Край: 30 ноември 2023 г.

 

Ръководител: проф. дфн Димитър Веселинов 

Координатор: ас. д-р Петър Тодоров 

 

Целева група

 

Дейности

 

В рамките на информационната кампания бяха отбелязани следните събития:

 

1. Европейска седмица на мобилността

 

2. Европейски ден без автомобили

3. Европейска седмица на спорта

В информационната кампания се включиха преподаватели и служители на Департамента за информация и усъвършенстване на учители.