Електронни адреси за изпращане на разработки според номера на подготвителния курс за 1 ПКС – сесия 2023г:

№ на курс e-mail
8291 pks1_8291@abv.bg
8293 pks1_8293@abv.bg
8297 pks1_8297@abv.bg
8299 pks1_8299_1@abv.bg
8301 pks1_8301@abv.bg
8303 pks1_8303@abv.bg
8312 pks1_8312@abv.bg
8313 pks1_8313@abv.bg
ФНОИ pks1_fnoi2023@abv.bg
От минали години

pks1_mingod@abv.bg

 

 

Електронни адреси за изпращане на разработки според номера на подготвителния курс за 2 ПКС – сесия 2023г:

№ на курс e-mail
8292 pks2_8292@abv.bg
8294 pks2_8294@abv.bg
8296 pks2_8296@abv.bg
8302 pks2_8302@abv.bg
8304 pks2_8304@abv.bg
8305 pks2_8305@abv.bg
8306 pks2_8306@abv.bg
8307 pks2_8307@abv.bg
8308 pks2_8308@abv.bg
8309 pks2_8309@abv.bg
8310 pks2_8310@abv.bg
8311 pks2_8311@abv.bg
8314 pks2_8314@abv.bg
8315 pks2_8315@abv.bg
8316 pks2_8316@abv.bg
8317 pks2_8317@abv.bg
8318 pks2_8318@abv.bg
8319 pks2_8319@abv.bg
8320 pks2_8320@abv.bg
8321 pks2_8321@abv.bg
8322 pks2_8322@abv.bg
8323 pks2_8323@abv.bg
8324 pks2_8324@abv.bg
ФНОИ pks2_fnoi2023@abv.bg
От минали години pks2_mingod@abv.bg