Електронни адреси за изпращане на писмени разработки според номера на подготвителния курс за 1 ПКС – Сесия 2022:
Курс № Ел. адрес за изпращане на писмените разработки
8204 pks8204@abv.bg
8205 pks8205@abv.bg
8206 pks8206@abv.bg
8207 pks8207@abv.bg
8209 pks8209@abv.bg
8216 pks8216@abv.bg
8217 pks8217@abv.bg
8226 pks8226@abv.bg
8227 pks8227@abv.bg
8228 pks8228@abv.bg
pks1-20-21@abv.bg
Курсове от предходни години pks1-2022@abv.bg

 

Електронни адреси за изпращане на писмени разработки според номера на подготвителния курс за 2 ПКС – Сесия 2022:
Курс № Ел. адрес за изпращане на писмените разработки
8192 pks8192@abv.bg
8193 pks8193@abv.bg
8194 pks8194@abv.bg
8195 pks8195@abv.bg
8196 pks8196@abv.bg
8197 pks8197@abv.bg
8198 pks8198@abv.bg
8199 pks8199@abv.bg
8201 pks8201@abv.bg
8202 pks8202@abv.bg
8203 pks8203@abv.bg
8218 pks8218@abv.bg
8221 pks8221@abv.bg
8223 pks8223@abv.bg
8224 pks8224@abv.bg
8225 pks8225@abv.bg
8229 pks8229@abv.bg
8230 pks8230@abv.bg
pks2-20-21@abv.bg
Курсове от предходни години pks2-2022