Кандидатстването за 5 ПКС, 4 ПКС, 2 ПКС и 1 ПКС започва от 01.06.2022 г. и завършва на 31.07.2022 г.  Желаещите да участват в ИЗПИТНАТА СЕСИЯ през есента на 2022 г. за присъждане на професионално-квалификационни степени е необходимо да се регистрират в електронната платформа на ДИУУ на адрес https://reg.diuu.bg,  като прикачат необходимите документи.