>
От 24 октомври 2022 г. в ДИУУ се провеждат защитите на писмените разработки за  I ПКС.
Педагогически специалисти  от цялата страна представят своите иновационни изследвания пред комисия от университетски преподаватели.