Уважаеми колеги,

Изпитната сесия за присъждане на професионалноквалификационни степени е от 15.09.2021 г. до 15.11.2021 г.

Информираме Ви, че предвид обявената извънредна епидемична обстановка в страната /до 30.11.2021 г./ устният изпит за 5 ПКС и защитите за 2 ПКС ще се проведат онлайн.

Напомняме Ви, че графикът за изпитите в ДИУУ е публикуван на електронната платформа.

Пожелаваме Ви успешна изпитна сесия!