Департаментът по информация и усъвършенстване на учителите (ДИУУ) участва в заключителна конференция на международния проект ProTeach, обединил усилията на представители на учителските синдикати от три централни балкански държави: Синдикат на българските учители (СБУ) – България, Федерация на свободните синдикати в образованието в Румъния (FSLI) и Учителски синдикат в Сърбия (TUS), която се проведе на 23 юни 2022 г. в гр. София.

В присъствието на над 150 учители, директори и синдикални партньори бяха отчетени резултатите на стартиралия през 2021 г. проект, чрез който бе апробиран успешен модел за надграждане на дигиталните умения и компетентностите на педагогическите специалисти, съчетаващ съвременните практики за професионално развитие и кариерно израстване – коучинг и менторство за осигуряването на качествено училищно образование, отговарящо на новите предизвикателства в резултат на пандемията от COVID-19 и все по-бързо навлизащата дигитализация в образователната система.

Международният форум бе открит от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева, като в работата на конференцията участваха Мария Гайдарова (зам.-министър на образованието и науката), д-р Вася Арсенова (главен секретар на Центъра за развитие на човешките ресурси), проф. д.ф.н. Димитър Веселинов (директор на ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски“), Валентина Илич (президент на TUS), Борка Вишнич (международен секретар на TUS), Корнелия Ставри (вицепрезидент на FSLI), Александра Корнеа (директор на Международния департамент на FSLI), Асен Александров (председател на Сдружението на директорите в средното образование), проф. д-р Галин Цоков и проф. д.п.н. Дора Левтерова (ПУ „Паисий Хилендарски“), д-р Лъчезар Африканов (НБУ) и др.