С участие в новия „Ботйов лист” за 2022 г. за първи път се включи и Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Като един от най-известните съвременни изследователи в областта на българското Възраждане е привлечен за автор в тазгодишния брой на “Ботйов лист” и проф. дфн Димитър Веселинов. Неговият материал е посветен на останало неизвестно за широката публика авторство на Христо Ботев. Ако франкофонските изяви на българския поет и журналист не са тайна за неговите почитатели, то малцина знаят, че именно Христо Ботев въвежда няколко емблематични френцизма в българския език. Благодарение на неговото остро перо и сатиричен журнализъм „омайната“ и „сладка“ българска реч се обогатява с думата „франкофил“. Този факт е разкрит от проф. Димитър Веселинов в едноименната му статия, където се представя богат илюстративен материал за първата фиксирана употреба на въпросния френцизъм във в. „Знаме“ от 02.02.1875 г. Верен на своя сарказъм към всякакъв род чуждопоклонически прояви, Христо Ботев не се въздържа да направи язвителна бележка в дописката си „Шуменското приключение“, че „синът на семейството, който е до такава степен франкофил, щото и български се срамува вече да говори“. Новият брой на „Ботйов лист” за 2022 г. е с обем от 48 страници и максимално се доближава по форма до първите вестници, издадени в памет на поета.