В края на учебната година продължават квалификационните курсове на Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет (ДИУУ). В разгара на кандидатската кампания на учителите за професионално-квалификационни степени (ПКС) учителите още по-интензивно търсят срещи с университетски преподаватели и експерти.

За поредна година представители на ДИУУ участват в дискусиите по проблеми на образованието в Постоянната академия за науки, иновации и образование на СБУ, където министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев очерта перспективите на електронизацията на образованието. Издигната бе идеята ДИУУ на национално равнище не само да организира продължаващата квалификация на педагогическите специалисти, но и да оценява професионалните компетентности на учителите.