Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ кани желаещите университетски преподаватели, представители на административния състав на министерство на образованието и науката, специалисти от регионално управления на образованието – София град, специалисти в системата на средното образование, директори на детски градини и училища, учители и други педагогически специалисти, представители на синдикати, неправителствени организации и всички заинтересовани лица за участие в XIII МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ на тема: „Креативност на образователния процес в подкрепа на българския учител”.

Целта на форума е чрез участието на широк кръг учени и педагогически специалисти, експерти в образованието, представители на синдикални и неправителствени организации да се анализира и представи една модерна визия за съвременното образование и съвременния учител, очертавайки спецификата и своеобразието на характеристиката на съвременния профил на учителя съобразно парадигмата на образователната система у нас.

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

ФОРМАТ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРУМА:

Организационният комитет има готовност да съобрази формата за провеждане на събитието според актуалната обстановка.

 

СРОКОВЕ

 

ИЗПРАЩАНЕ на:

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

Текстът да бъде подготвен на MS Word.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: проф. дн Димитър Веселинов 

Секретар: гл. ас. д-р Георги Кожухаров 

Членове:

ас. д-р Петър Тодоров

ас. инж. Здравка Костадинова

(За контакт: forum13@abv.bg)