П О К А Н А
до членовете на Общото събрание
на ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски“

 

Съгласно чл. 43 (1) и (2) от Правилника за устройство и дейността  на СУ „Св. Климент  Охридски“ и решение на Съвета на ДИУУ  от 11.10.2022 г.

 

СВИКВАМ

 

Общо събрание на ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски“  на 26.10.2022 г.  (сряда)  от  10.00 ч. в 103 ауд.,  на ДИУУ,  при следния дневен ред:

    1. Избор на комисии.
    2. Избор на председател и заместник  председател на Общото събрание на ДИУУ.
    3. Избор на  Съвет на департамента
    4. Отчет на Директора на ДИУУ.
    5. Разни

 

Начало на регистрацията  9.30 ч. на 26.10.2022 г.

Материалите по предлагания дневен ред са публикувани на вътрешната страница на ДИУУ.

 

Зам. председател на ОС на ДИУУ: /п/
доц. д-р Мариета Савчева