Уважаеми колеги,

За онези от Вас, които са подали в срок документи за 5 и 4 ПКС и имат статус „Одобрен“ на
кандидатурата, но поради някаква причина не са успели да се явят на изпит, обявяваме последни
дати:

– За 5 ПКС /дистанционно/ – 4 ноември 2021 г. от 14:00 ч. За участие в изпита, моля
последвайте следния линк:
https://us02web.zoom.us/j/3132417205?pwd=a1lyZ2prUlpyQlA3OGVxM3MrZ0hndz09
Парола (при необходимост): 918289

– За 4 ПКС /присъствено/ – 6 ноември 2021 г. от 10:00 ч. в сградата на ДИУУ – София, бул.
„Цар Борис III“ № 224.