ДИУУ се включи в тържественото отбелязване на 175 г. от рождението на Христо Ботев, 160 г. от рождението на Алеко Константинов и 145 г. от рождението на Пейо Яворов, организирано от Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“. В обновената зала „Тържествена“ бе представен заключителният етап от училищния проект „Тримата големи български автори – Христо Ботев, Алеко Константинов, Пейо Яворов“.

Официални гости бяха д-р Ваня Кастрева – началник на РУО, София-град; г-н Станислав Георгиев – старши експерт по български език и литература; г-жа Събка Попова – старши експерт по български език и литература; проф. Димитър Веселинов – директор на ДИУУ; проф. Ваня Добрева – ръководител на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм” към УНИБИТпроф. д-р Христина Богова – декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство към УНИБИТ и г-жа Бойка Софийска от район Триадица.

С реализирането на този проект се надграждат знанията за епохата, за творците и литературните процеси, за проекциите на гражданското самосъзнание, народопсихологията и за техните интеракции в историческите процеси. Изучаваният материал се представи през иновативна интерпретативна форма. Очерта се различна от традиционната представа за мястото на лидерите в историята, като двигател на  исторически, културни и цивилизационни процеси през творчеството си и гражданското си поведение.

Проектът бе подкрепен с активното участие на д-р Ваня Кастрева, г-н Станислав Георгиев, проф. Димитър Веселинов, проф. Ваня Добрева и проф. Христина Богова.