Юбилейна научна конференция „Традиция и новаторство“, посветена на 30-годишнината от създаването на Нов български университет и на филологическите програми към департамент „Чужди езици и  култури“.

На 4 и 5 юни 2022г. в аулата на Нов български университет бе открита Юбилейна научна конференция „Традиция и новаторство“, посветена на 30-годишнината от създаването на Нов български университет и на филологическите програми към департамент „Чужди езици и култури“.

Като почетен гост в честването на юбилея бе поканен и Софийския универститет „Св. Климент Охридски“, представен от Директора на Департамент за информация и усъвършенстване на учители – проф. Д. Веселинов.

Приветственото писмо-обръщение към участниците във форума бе представено от гл. ас. д-р Даринка Игнатова, преподавател в Департамента за информация и усъвършенстване на учители. Бяха очертани положителните практики в сътрудничеството между двете академични институции и подчертана готовността за продължаване на тази традиция.