Форумът бе открит от председателя на СБУ д-р ик.н. Янка Такева, а темата беше “Етиката на взаимоотношенията между обектите и субектите в образователната система”.

Янка Такева призова учителите да намират повече време да разговарят с децата и учениците, които искат да споделят с тях. По думите й учителите трябва да намират време и за повече разговори с родителите, да свикват родителски срещи, защото те са част от училищната общност и имат роля за възпитанието на ценности. Тя апелира да не се правят компромиси с децата, защото в противен случай те няма да имат шанс за развитие. Лидерът на СБУ говори и за личния пример, който трябва да дават учителите.

В събитието участие взеха и зам.-министрите Мариета Георгиева и проф. Генка Петрова, както и директора на ДИУУ проф. дн. Димитър Веселинов.