Стартира нов етап в сътрудничеството с Националното издателство за образование и наука „Аз-Буки“ с подновяването на абонамента от Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) за актуална научна периодика, отразена в световните бази от данни като Web of Science: Emerging Sources Citation IndexEuropean Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)Central and Eastern European Online Library (CEEOL)EBSCOhost Research DatabasesGoogle ScholarPrimo (Ex Libris)Summon (ProQuest)ИНИОН – РАН и др.

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ стартира абонамент за в. „Аз-Буки“ и за девет водещи български научни списания на Националното издателство за образование и наука „Аз-Буки“:

Периодичните издания ще бъдат достъпни за ползване от курсистите на ДИУУ в библиотеката на Департамента.