Предназначение:

за учители и други педагогически специалисти с втора професионалноквалификационна степен (подготовка за придобиване на I ПКС), които работят с деца и ученицисъс специални образователни потребности.

Тематична рамка:

Теоретико-методологическа същност на изследователската работа. Съдържание и методи на диагностико-изследователската работа на учителя. Методология на педагогическото изследване. Съвременни образователни технологии в оценяването на деца и ученици със СОП. Интерактивни методи в обучението на ученици със СОП. Прилагане на статистически методи при обработката на данни от експериментално изследване.

Програмата завършва с обсъждане на тезисни варианти за писмена разработка по конкретен проблем.

 • Подготовка за:
  I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Милен Замфиров
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720