Предназначение:

за учители с трета или втора професионалноквалификационна степен и интерес към педагогически изследвания.

Тематична рамка:

Нововъведения в методиката на преподаването на философските учебни предмети и свят и личност. Съдържание и методи на диагностико-изследователската работа на учителя. Подготовка за представяне на собствени добри педагогически практики.

Програмата завършва с обсъждане на разработените от участниците собствени изследователски програми.

 • Подготовка за:
  II ПКС, I ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Захари Захариев
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720