Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по физическо възпитание и спорт с втора професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Теоретико-методологическа същност на изследователската работа. Методика и организация на педагогическото изследване. ДОИ и европейските образователни стратегии – предпоставка за изработване на иновационни технологии и техники.

Програмата завършва с обсъждане на тезисни варианти за писмена разработка по конкретен проблем.

 • Подготовка за:
  I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  72
 • Брой кредити:
  4,8
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  гл. ас. Николай Коев
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720