Предназначение:

за учители от КОО „Природни науки и екология”

Тематична рамка:

Учене чрез сътрудничество (Cooperative learning) – обща характеристика и модели. Организация на груповото обучение. Оценяване на груповата работа – на резултатите и на процеса. Групово портфолио. Представяне на добри педагогически практики.

Модулът завършва с разработване на проект за групова организация на обучението по конкретна тема.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Миткова
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:

  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg; 0898 222 732
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort