Предназначение:

за учители и други педагогически специалисти с трета професионалноквалификационна степен, които работят с деца и ученици със специални образователни потребности.

Тематична рамка:

Диагностика на специални образователни потребности. Съвременни помощни средства в обучението на деца и ученици със СОП.

Програмата завършва с разработване на проект за педагогическо изследване с диагностичен характер.

 • Подготовка за:
  II ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Милен Замфиров
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720