Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за младши учители, учители, старши учители и главни учители в детски градини.

Тематична рамка:
 • Първи модул – Съвременно развитие на предучилищното възпитание и подготовка в България (за младши учители);
 • Втори модул – Актуални проблеми на предучилищното възпитание и подготовка (за учители);
 • Трети модул – Методическа дейност в детската градина (за старши учители);
 • Четвърти модул – Квалификационно-методическа дейност в детската градина (за главни учители).

Учебните часове и броят кредити са за модул.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Катя Гетова
  доц. д-р Мартин Тимчев
 • За контакт и заявки:

  kgetova@abv.bg, 0887 065330
  nimart.1949@abv.bg, 0887 064541