Предназначение:

за главни учители, преподаващи в 1.-4. клас.

Тематична рамка:

Формат на методическата работа в обединението на началните учители. Планиране и подбор на тематика и форми за обмяна на опит; изследване на постиженията на учениците; популяризиране на съвременни стратегии и технологии в обучението; разработване на образователни проекти; обновяване на взаимодействието с родителите. Проучване на опит и възможности за осигуряване на контакти с неправителствени организации, имащи отношение към образователното дело, при решаване на конкретни проблеми.

Програмата завършва с представяне и обсъждане на проекти за работа в методическото обединение, разработени от участниците.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Юлияна Гарчева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720