Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за начални учители, работещи с проблемни деца.

Тематична рамка:

Характеристика на проблема „наркомания”. Специфика на наркоманната субкултура. Обяснителни модели за наркоманиите. Фактори за влияние, поява и развитие на наркоманно поведение при учениците. Класификация на наркотичните вещества. Основни симптоми и синдроми при зависимост от психоактивни вещества. Динамика на поведението на ученика в началното училище. Основни принципи при превантивна и корекционна дейност за преодоляване на зависимостта от наркотици от учениците в начален етап на образователната степен.

Програмата завършва с разработване и анализ от педагого-психологическо гледище на педагогически казус и инцидент по темата.

 • Брой учебни часове:
  24
 • Брой кредити:
  1,6
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. д-р Пламен Денев
 • За контакт и заявки:

  plamden@abv.bg; 0878 556088