Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за ресурсни учители, учители и други педагогически специалисти, които работят с деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователните, специалните и помощните училища.

Тематична рамка:

Подбор на учебно съдържание. Комбиниране на техники на учене. Разработка на индивидуална програма.

Програмата завършва с презентиране на интегративни техники и подходи.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  20-21 май
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Милен Замфиров
 • За контакт и заявки:
  Ива Петрова
  iva5rova@abv.bg; 02 8080 720