Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители и други педагогически специалисти от общообразователни и специални училища.

Тематична рамка:

Измерване и оценки на педагогически величини. Статистическа групировка на данни. Честотни разпределения. Основни емпирични статистики. Корелационна зависимост. Проверка на хипотези. Компютърни програми за обработка на статистически данни.

Програмата завършва с писмена разработка.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  24
 • Брой кредити:
  1,6
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Милен Замфиров
 • За контакт и заявки:

  daycare@abv.bg; 0888 889 241